رسیدگی به تقاضاهای شهروندان در ملاقات عمومی داود دارابی شهردار خرمشهر نشست مشترک شهردار خرمشهر با مالکین کشتی های تفریحی و رستورانی مستقر در رودخانه کارون بازدید 6 ساعته شهردار خرمشهر از پروژه های عمرانی شهرداری خرمشهر برگزاری جشن پایانی جشنواره بزرگ بادبادک ها با استقبال بی نظیر شهروندان نمایشگاه صنایع دستی ، جاذبه های گردشگری و فرصت های سرمایه گذاری برگزاری جشنواره بزرگ بادبادک ها توسط شهرداری خرمشهر با استقبال بیش از ۵ هزار نفر از شهروندان برگزاری جشن روز معلولین با مشارکت شهرداری خرمشهر
ملاقات عمومی شهردار خرمشهر
رسیدگی به تقاضاهای شهروندان در ملاقات عمومی داود دارابی شهردار خرمشهر
با هدف رونق بخش گردشگری آبی در خرمشهر
نشست مشترک شهردار خرمشهر با مالکین کشتی های تفریحی و رستورانی مستقر در رودخانه کارون
بازدید شهردار خرمشهر از پروژه های عمرانی شهرداری
بازدید 6 ساعته شهردار خرمشهر از پروژه های عمرانی شهرداری خرمشهر
روزی سرشار از شور و نشاط اجتماعی
برگزاری جشن پایانی جشنواره بزرگ بادبادک ها با استقبال بی نظیر شهروندان
نمایشگاه صنایع دستی
نمایشگاه صنایع دستی ، جاذبه های گردشگری و فرصت های سرمایه گذاری
با هدف نشاط اجتماعی
برگزاری جشنواره بزرگ بادبادک ها توسط شهرداری خرمشهر با استقبال بیش از ۵ هزار نفر از شهروندان
جشن روز معلولین
برگزاری جشن روز معلولین با مشارکت شهرداری خرمشهر