تبادل قرارداد پروژه احداث پارکینگ طبقاتی در هفت طبقه آغاز پروژه بهسازی و اصلاح هندسی میادین سطح شهر خرمشهر رنگ آمیزی و نقاشی بخشی از دیوارهای سطح شهر با طرح های کارتونی جلسه ستاد اربعین حسینی (ع) تامین روشنایی پارک کارون نصب مبلمان شهری در پارک بلوار ساحلی بایندر بهره برداری از آبیاری مکانیزه تحت فشار در فضای سبز بلوارسنتاپ
با مشارکت شهرداری خرمشهر و بخش خصوصی
تبادل قرارداد پروژه احداث پارکینگ طبقاتی در هفت طبقه
با اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال
آغاز پروژه بهسازی و اصلاح هندسی میادین سطح شهر خرمشهر
زیبا سازی منظر شهری
رنگ آمیزی و نقاشی بخشی از دیوارهای سطح شهر با طرح های کارتونی
خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی (ع)
جلسه ستاد اربعین حسینی (ع)
ایجاد امنیت و زیبا سازی منظر شهری
تامین روشنایی پارک کارون
زیبا سازی منظر شهری
نصب مبلمان شهری در پارک بلوار ساحلی بایندر
آبیاری فضای سبز به روش مکانیزه
بهره برداری از آبیاری مکانیزه تحت فشار در فضای سبز بلوارسنتاپ

درباره شهرداری

عزیز ساعدی - شهردار خرمشهر

محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظرمحتوای مورد نظر 1


یکی از اولویت های تعیین شده شهردار
1396/5/2
با مشارکت شهرداری خرمشهر و بخش خصوصی
1396/5/1
با اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال
1396/4/28
خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی (ع)
1396/4/26
ایجاد امنیت و زیبا سازی منظر شهری
1396/4/25