صفحه اصلی > درباره شهرداری > تماس با ما 

تماس با ما


نشاني :

              خرمشهر - بلوار ساحلي امام خميني(ره) -اداره مركزي شهرداري خرمشهر  

                 كد پستي : 6416933478     

                 کد شهر : 061 

 

  

نمابر دفتر شهردار      : 53511007

 نمابر  دبیرخانه          :  53525430

دفتر شهردار              : 53525191 الی 3

مركز تلفن                  : 53523003-53527095

رسیدگی به شکایات   : 53526001

سامانه پیامک : 10000337

روابط عمومي             : 53527097

پست الکترونیکي : info@khorramshahr.ir