صفحه اصلی > درباره شهرداری > چارت سازمانی 

چارت سازمانی


سرپرست شهرداری خرمشهر / منصور علوانی

 

امید کوتیان
شهردار منطقه دو

 

محمد رضا گله دار نژاد
شهردار منطقه 1

 

عليرضا ابراهيمي
مسئول حراست

 

عزیز ساعدی
معاونت مالی اداری

مجید موافق زاده
مدیر امور مالی

 

مهدی مطور
معاونت اجرائی

صادق گزاز
سرپرست سازمان حمل و نقل

مصطفی میاح پور
مدیر واحد زیبا سازی

 

ایوب مطور
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز

 

مجید رحیم پور
مسوول واحد اجرائیات

 

سید عباس آزادگان
مسئول واحد برق و روشنائی

 

حوزه شهردار

فواد نقیبی
مسئول دفتر شهردار

 

 

حسین موتورچی
ریاست اداره فرهنگی،اجتماعی و ورزشی

 

محمود نظارت
سرپرست سازمان آتش نشانی

 

محمد امین عنبری زاده سرپرست حوزه معاونت امورزیربنایی ، حمل و نقل و شهرسازی شهرداری

 

لیدا روزبازار مسئول دبیرخانه

 

هادی مبتدی مسئول امور قراردادها

 

محمد حسین باشعیان مسئول واحد طرح و نظارت