صفحه اصلی > درباره شهرداری > چارت سازمانی 

چارت سازمانیعزیز ساعدی
سرپرست شهرداری خرمشهر
شهرداری مرکزی

 

حوزه شهردار


فواد نقیبی
مسئول دفتر شهردار


میلاد جعفری
سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل

عليرضا ابراهيمي
مسئول حراست

 


عزیز ساعدی
سرپرست شهرداری خرمشهر


محمد حسین باشعیان
مسئول واحد طرح و نظارت

حسن پورحمزاوی
مسئول امور قراردادها


سید صادق علوی نسب
مسئول واحد نقشه برداری


منصور علوانی
معاونت عمرانی

 

مهدی مطور
معاونت اجرائی

بهمن زرین پور
سرپرست سازمان فضای سبز


سعید خوری زاده
مدیر عامل سازمان عمرن شهری

مهران درخشان
مسئول امور نواحی


مجید رحیم پور
مسئول واحد اجرائیات

سید عباس آزادگان
مسئول واحد برق و روشنائی

صادق گزاز
سرپرست سازمان حمل ونقل

حسین هاشم مطوریان
مسئول واحد زیباسازی

 

شهرداری منطقه 1

محمد رضا گله دار نژاد
شهردار منطقه 1

 

 


محمد امین عنبری زاده
مسئول طرح و برنامه

 


محسن یاسائیان
سرپرست معاونت مالی واداری

خانم سودابه کرمی
مسئول واحد ذیحسابی
مسئول امور مالی


سید غلامرضا سالاری
مسئول درآمدهای عمومی

 

فرهاد دربندی

سرپرست شهرداری منطقه2

 

صادق گزاز
سرپرست سازمان حمل ونقل
سرپرست سازمان حمل و نقل