نشست مشترک شهردار خرمشهر با مالکین کشتی های تفریحی و رستورانی مستقر در رودخانه کارون بازدید 6 ساعته شهردار خرمشهر از پروژه های عمرانی شهرداری خرمشهر برگزاری جشن پایانی جشنواره بزرگ بادبادک ها با استقبال بی نظیر شهروندان نمایشگاه صنایع دستی ، جاذبه های گردشگری و فرصت های سرمایه گذاری برگزاری جشنواره بزرگ بادبادک ها توسط شهرداری خرمشهر با استقبال بیش از ۵ هزار نفر از شهروندان برگزاری جشن روز معلولین با مشارکت شهرداری خرمشهر نشست مشترک شهردار خرمشهر با مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور
با هدف رونق بخش گردشگری آبی در خرمشهر
نشست مشترک شهردار خرمشهر با مالکین کشتی های تفریحی و رستورانی مستقر در رودخانه کارون
بازدید شهردار خرمشهر از پروژه های عمرانی شهرداری
بازدید 6 ساعته شهردار خرمشهر از پروژه های عمرانی شهرداری خرمشهر
روزی سرشار از شور و نشاط اجتماعی
برگزاری جشن پایانی جشنواره بزرگ بادبادک ها با استقبال بی نظیر شهروندان
نمایشگاه صنایع دستی
نمایشگاه صنایع دستی ، جاذبه های گردشگری و فرصت های سرمایه گذاری
با هدف نشاط اجتماعی
برگزاری جشنواره بزرگ بادبادک ها توسط شهرداری خرمشهر با استقبال بیش از ۵ هزار نفر از شهروندان
جشن روز معلولین
برگزاری جشن روز معلولین با مشارکت شهرداری خرمشهر
با هدف بررسی مشکلات خرمشهر
نشست مشترک شهردار خرمشهر با مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور