دیدار مهندس داوود دارابی شهردار خرمشهر با شهروندان عزیز واستماع ورفع مشکلات آنها جلسات ونشست های متعدد مهندس داوود دارابی شهردار خرمشهر به همراه مهندس کارآموزیان معاون امورزیربنایی و حمل ونقل شهری شهرداری خرمشهر ومهندس عیدپور سرپرست دفتر فنی فرمانداری ویژه شهر خرمشهر با آقایان مهندس صفایی مدیرپروژه های عمرانی منطقه آزاد اروند ومهندس نژادمری ناظر ارشد منطقه آزاد اروند در محل کارگاه پروژه های درحال انجام شهرخرمشهر جلسه رسمی مهندس داوود دارابی شهردار خرمشهر به همراه آقای موسی مطورجزیره رئیس شورای اسلامی شهر خرمشهر با جناب اقای دکتر دهدشتی معاون محترم پارلمانی وزارت ارتباطات و مدیران کل مربوطه بمنظور بررسی گذر از اراضی مخابرات و اتصال دو بلوار حیاتی امام رضا (ع)و بهارستان در محل وزارت کشور بعد از اتمام زیر سازی ها، آسفالت در کوی ۹۰هکتاری ادامه خواهد داشت بازدید مهندس دارابی شهردار خرمشهر به همراه جناب سرهنگ عزیزی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرخرمشهر از اصلاح هندسی های نقاط پر حادثه شهر ملاقات سرزده مهندس داوود دارابی شهردار خرمشهر با دانش اموزان در روزهوای پاک درکنار کارون زیبا بازدید مهندس داوود دارابی شهردار خرمشهر از سازمان اتوبوسرانی شهرداری خرمشهر وتاکیید ایشان به تسریع بخشیدن به امور تعمیرات و تجهیز اتوبوس های درون شهری
دیدار مهندس داوود دارابی شهردار خرمشهر با شهروندان عزیز واستماع ورفع مشکلات آنها
جلسات ونشست های متعدد مهندس داوود دارابی شهردار خرمشهر به همراه مهندس کارآموزیان معاون امورزیربنایی و حمل ونقل شهری شهرداری خرمشهر ومهندس عیدپور سرپرست دفتر فنی فرمانداری ویژه شهر خرمشهر با آقایان مهندس صفایی مدیرپروژه های عمرانی منطقه آزاد اروند ومهندس نژادمری ناظر ارشد منطقه آزاد اروند در محل کارگاه پروژه های درحال انجام شهرخرمشهر
جلسه رسمی مهندس داوود دارابی شهردار خرمشهر به همراه آقای موسی مطورجزیره رئیس شورای اسلامی شهر خرمشهر با جناب اقای دکتر دهدشتی معاون محترم پارلمانی وزارت ارتباطات و مدیران کل مربوطه بمنظور بررسی گذر از اراضی مخابرات و اتصال دو بلوار حیاتی امام رضا (ع)و بهارستان در محل وزارت کشور
آغاز آسفالت در قسمتی از کوی ۹۰هکتاری
بعد از اتمام زیر سازی ها، آسفالت در کوی ۹۰هکتاری ادامه خواهد داشت
اصلاح هندسی های نقاط پر حادثه شهر
بازدید مهندس دارابی شهردار خرمشهر به همراه جناب سرهنگ عزیزی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرخرمشهر از اصلاح هندسی های نقاط پر حادثه شهر
ملاقات سرزده مهندس داوود دارابی شهردار خرمشهر با دانش اموزان در روزهوای پاک درکنار کارون زیبا
بازدید مهندس داوود دارابی شهردار خرمشهر از سازمان اتوبوسرانی شهرداری خرمشهر وتاکیید ایشان به تسریع بخشیدن به امور تعمیرات و تجهیز اتوبوس های درون شهری

آغاز آسفالت در قسمتی از کوی ۹۰هکتاری
1398/11/1