مناقصه ها 
عنوان مناقصهتاريخ انتشارآخرين مهلت
آگهی فراخوان جهت اجرای مشارکتی واگذاری بازیافت و جمع آوری پسماندهای خشک به بخش خصوصی مرحله اول-نوبت دوم99/9/22
آگهی فراخوان جهت اجرای مشارکتی واگذاری بازیافت و جمع آوری پسماندهای خشک به بخش خصوصی مرحله اول-نوبت اول99/9/15
آگهی فراخوان تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه 2 شهرداری خرمشهر مرحله دوم - نوبت دوم99/04/16
آگهی فراخوان تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه دو شهرداری مرحله دوم-نوبت اول99/4/11
آگهی فراخوان تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه دو شهرداری مرحله اول-نوبت دوم99/3/19
آگهی فراخوان تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه دو شهرداری مرحله اول-نوبت اول99/3/13
اصلاحیه - فراخوان شماره 3 (تمدید)99/2/23
اصلاحیه - بهسازی و آسفالت و محوطه سازی منطقه طویجات و جاده نظامی به همراه فرعی های آن99/2/17
اصلاحیه _ بهسازی و آسفالت کوی بهروز ، ایثار ، شنه ، زهیریه99/2/17
اصلاحیه - پروژه زیرسازی و آسفالت و محوطه سازی قسمتی از معابر کوی بوستان ، بلوار یادمان ،منازل دادگستری، 30 متری اروند ، کوی معین و کوی مبارز99/2/17
اصلاحیه _ بهسازی و ساماندهی تکمیل معابر کوی۹۰ هکتاری و طالقانی خرمشهر99/2/9
اصلاحیه _ بهسازی و آسفالت و محوطه سازی منطقه طویجات و جاده نظامی بهمراه فرعی های آن99/2/9
بهسازی و آسفالت معابر کوی بهروز _ ایثار _شنه و زهیریه (مرحله اول_ نوبت دوم)99/2/9
اصلاحیه_ پروژه بهسازی و آسفالت معابر کوی بهروز ، ایثار ، شنه و زهیریه99/2/9
اصلاحیه _ زیرسازی و آسفالت و محوطه سازی قسمتی از معابر کوی بوستان ، بلوار یادمان ، منازل دادگستری ، ۳۰متری اروند، کوی معین و کوی مبارز99/2/9
بهسازی و آسفالت و محوطه سازی منطقه طویجات و جاده نظامی بهمراه فرعی آن (مرحله اول_ نوبت دوم)99/2/8
جدول فراخوان مناقصات شهرداری خرمشهر سال 99
زیرسازی و آسفالت و محوطه سازی قسمتی از معابر کوی بوستان بلوار یادمان_منازل دادگستری ۳۰متری اروند_کوی معین_ کوی مبارز( مرحله اول_ نوبت دوم)99/2/7
بهسازی و ساماندهی تکمیل معابر کوی ۹۰ هکتاری و طالقانی خرمشهر ( مرحله اول - نوبت دوم)99/2/6
بهسازی و آسفالت معابر کوی بهروز - ایثار شنه و زهیریه ( مرحله اول- نوبت اول)99/2/3
بهسازی و آسفالت و محوطه سازی منطقه طویجات و جاده های نظامی بهمراه فرعی های آن ( مرحله اول_نوبت اول)99/2/2
زیرسازی و آسفالت و محوطه سازی قسمتی از معابر کوی بوستان بلوار یادمان- منازل دادگستری 30 متری اروند-کوی معین-کوی مبارز (مرحله اول -نوبت اول)99/2/1
بهسازی و ساماندهی تکمیل معابر کوی ۹۰ هکتاری و طالقانی خرمشهر ( مرحله اول - نوبت اول) 99/1/31
ساماندهی حریم بستر رودخانه و مسیل های محدوده شهر خرمشهر (نوبت دوم)98/11/20
ساماندهی حریم بستر رودخانه و مسیل های محدوده شهر خرمشهر 98/11/14
اصلاحیه - بیس و روکش آسفالت ۹۰ هکتاری نوبت اول و دوم98/7/17
خرید مصالح جهت اجرای روسازی و آسفالت معابر ( نوبت دوم )98/6/23
خرید مصالح جهت اجرای روسازی و آسفالت معابر ( نوبت اول )98/6/16
پروژه زیرسازی و روکش آسفالت در منطقه 90 هکتاری (نوبت دوم)98/6/31
پروژه زیرسازی و روکش آسفالت در منطقه 90 هکتاری (نوبت اول)98/6/24
پروژه حفظ و نگهداری 12 بوستان و بلوار در سطح شهر (نوبت دوم)98/6/24
پروژه حفظ و نگهداری 12 بوستان و بلوار در سطح شهر (نوبت اول)98/6/31
خرید مصالح جهت احرای روسازی آسفالت معابر نوبت دوم98/6/25
خرید مصالح جهت احرای روسازی آسفالت معابر نوبت اول98/6/25
خرید مصالح جهت اجرای روسازی و آسفالت معابر98/5/5
تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه یک شهرداری مرحله سوم-نوبت دوم98/4/26
تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه یک شهرداری مرحله سوم-نوبت اول98/4/19
تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه 1 شهرداری مرحله اول-نوبت دوم98/2/17
تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه 2 شهرداری مرحله اول-نوبت دوم98/2/16
تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه 1 شهرداری مرحله اول-نوبت اول98/2/11
تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه 2 شهرداری مرحله اول -نوبت اول98/2/10
فاز دوم ساماندهی و بهسازی ساحل رودخانه اروند در خرمشهر مرحله دوم -نوبت دوم98/2/10
فاز دوم ساماندهی و بهسازی ساحل رودخانه اروند در خرمشهر مرحله دوم -نوبت اول98/2/3
تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه دو شهرداری مرحله دوم-نوبت دوم98/1/26
تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه یک شهرداری مرحله دوم-نوبت دوم98/1/26
تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه یک شهرداری مرحله دوم-نوبت اول98/1/19
تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه دو شهرداری مرحله دوم-نوبت اول98/1/19
تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه دو شهرداری (مرحله اول-نوبت دوم)97/12/7
تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه یک شهرداری (مرحله اول-نوبت دوم)97/12/7
تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه دو شهرداری (مرحله اول-نوبت اول)97/12/1
تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه یک شهرداری (مرحله اول-نوبت اول)97/12/1
پروژه تجهیزات ایستگاه های آتش نشانی خرمشهر مرحله دوم نوبت دوم97/11/9
فراخوان تجهیزات ایستگاه های آتش نشانی خرمشهر مرحله دوم-نوبت اول97/11/3
فراخوان پروژه تجهیز ایستگاه های آتش نشانی خرمشهر(مرحله اول-نوبت دوم)97/10/2
فراخوان پروژه تجهیز ایستگاه های آتش نشانی خرمشهر(مرحله اول-نوبت اول)97/9/25
اصلاحیه- مناقصه پروژه ایستگاه های آتش نشانی97/9/25
بهسازی و ساماندهی معابر کوی کارمندان خرمشهر(مرحله اول-نوبت دوم)97/9/20
بهسازی و ساماندهی معابر کوی کارمندان خرمشهر (مرحله اول-نوبت اول)97/9/14
فراخوان پروژه تجهیز ایستگاه های آتش نشانی خرمشهر_مرحله اول -نوبت اول)97/8/29
اصلاحیه - فراخوان ارزیابی کیفی پروژه ساحل سازی ساحل شمالی و جنوبی رودخانه کارون بندر خرمشهر97/8/14
فراخوان ارزیابی کیفی ساحل سازی رودخانه کارون ساحل شمالی (مرحله دوم- نوبت دوم)98/8/2
فراخوان ارزیابی کیفی ساحل سازی رودخانه کارون ساحل شمالی (مرحله دوم- نوبت اول)97/7/25
فراخوان مناقصه پروژه حفظ و نگهداری 8 پارک سطح شهر (مرحله اول-نوبت دوم)97/6/17
فراخوان مناقصه پروژه حفظ و نگهداری 8 پارک سطح شهر (مرحله اول-نوبت اول)97/6/10
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه ساحل سازی (نوبت دوم)97/4/26
بهسازی ساحل رودخانه کارون اروند خرمشهر (مرحله دوم-نوبت دوم)97/4/26
بهسازی ساحل رودخانه کارون اروند خرمشهر (مرحله دوم-نوبت اول)97/4/24
تکمیل و ساماندهی معابر کوی طالقانی (فاز3) (کفپوش گذاری) -مرحله دوم ، نوبت دوم97/4/19
بهسازی و پیاده روسازی معابر کوی 90هکتاری(منطقه2)مرحله دوم-نوبت دوم97/4/19
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه ساحل سازی (نوبت اول )97/4/19
تکمیل و ساماندهی معابر کوی طالقانی (فاز2) مرحله دوم -نوبت دوم 9797/4/17
تکمیل و ساماندهی معابر کوی طالقانی (فاز3) مرحله دوم -نوبت اول97/4/11
احداث یک باب زمین چمن مصنوعی شماره یک در سطح شهر (مرحله اول-نوبت دوم)97/4/11
احداث یک باب زمین چمن مصنوعی شماره دو در سطح شهر(مرحله اول-نوبت دوم)97/4/11
بهسازی و پیاده روسازی معابر کوی 90هکتاری(منطقه2)مرحله دوم-نوبت اول97/4/11
تکمیل و ساماندهی معابر کوی طالقانی (فاز2) ( مرحله دوم-نوبت اول)97/4/10
اصلاحیه- فراخوان عمومی مرحله اول نوبت سوم، بهسازی ساحل رودخانه کارون اروند خرمشهر97/4/6
بهسازی ساحل رودخانه کارون اروند خرمشهر (مرحله اول-نوبت دوم)97/4/5
احداث یک باب زمین چمن مصنوعی شماره یک در سطح شهر(مرحله اول -نوبت اول)97/4/4
احداث یک باب زمین چمن مصنوعی شماره دو در سطح شهر(مرحله اول-نوبت اول)97/4/3
بهسازی ساحل رودخانه کارون اروند خرمشهر (مرحله اول-نوبت اول)97/3/19
احداث یک باب زمین چمن مصنوعی شماره سه در سطح شهر (مرحله دوم -نوبت دوم)97/3/20
احداث یک باب زمین چمن مصنوعی شماره پنج در سطح شهر (مرحله دوم -نوبت اول)97/3/20
احداث یک باب زمین چمن مصنوعی شماره یک در سطح شهر (مرحله دوم -نوبت اول)97/3/3
احداث یک باب زمین چمن مصنوعی شماره یک در سطح شهر (مرحله دوم -نوبت دوم)97/3/9
احداث یک باب زمین چمن مصنوعی شماره سه در سطح شهر (مرحله دوم -نوبت اول)97/3/3
تکمیل ایستگاه آتش نشانی واقع در جاده امام صادق(ع)(مرحله دوم-نوبت دوم)97/2/9
اطلاعیه _ پروژه عمرانی تکمیل و ساماندهی معابر کوی عباره و فرعی آن در جاده امام جعفرصادق(ع)فاز ا و فاز297/1/20
اصلاحیه _ پروژه احداث یک باب زمین چمن مصنوعی در منطقه زهیریه97/1/18
تکمیل ایستگاه آتش نشانی واقع در جاده امام صادق(ع)(مرحله دوم-نوبت اول)97/2/2
ساماندهی معابر کوی طالقانی فاز5 (مرحله اول نوبت دوم)97/2/6
زیرسازی و آسفالت و کفپوش گذاری منطقه90هکتاری فاز5 ( مرحله اول -نوبت دوم)97/1/3
زیرسازی و آسفالت و کفپوش گذاری منطقه90هکتاری فاز5 ( مرحله اول -نوبت اول)97/1/28
ساماندهی معابر کوی طالقانی فاز5 (مرحله اول نوبت اول)97/1/30
((اصلاحیه)) احداث زمین چمن مصنوعی در منطقه آلبونایی97/1/16
زیرسازی و آسفالت کوی 90 هکتاری منطقه4 (مرحله اول-نوبت دوم)97/1/21
زیرسازی و آسفالت کوی 90 هکتاری منطقه3 (مرحله اول-نوبت دوم)97/1/20
((اصلاحیه)) پروژه زیرسازی و آسفالت 90هکتاری کفپوش گذاری آسفالت و جدول منطقه یک96/12/22
((اصلاحیه)) پروژه زیرسازی و آسفالت 90هکتاری منطقه396/12/22
احداث یک باب زمین چمن مصنوعی در سطح شهر ،منطقه پلیس(مرحله اول-نوبت دوم)96/12/16
بهسازی و پیاده روسازی معابر کوی 90هکتاری(منطقه2)مرحله اول -نوبت دوم96/12/21
احداث یک باب زمین چمن مصنوعی در سطح شهر سرحانیه(مرحله اول-نوبت دوم)96/12/16
زیرسازی و آسفالت کوی 90 هکتاری منطقه2 (مرحله اول-نوبت دوم)96/12/21
تکمیل ساماندهی معابر کوی طالقانی (فازچهارم)(کفپوش گذاری)رحله اول-نوبت اول96/12/19
((اصلاحیه)) پروژه زیرسازی و آسفالت 90هکتاری منطقه296/12/22
زیرسازی و آسفالت کوی 90 هکتاری منطقه2 (مرحله اول-نوبت اول)96/12/15
((اصلاحیه)) پروژه زیرسازی و آسفالت منطقه90 هکتاری(منطقه4)96/12/26
((اصلاحیه)) زمین چمن مصنوعی96/12/8
تکمیل ساماندهی معابر کوی طالقانی فاز دو ( مرحله اول-نوبت دوم)96/12/22
((اصلاحیه)) پروژه زیرسازی و آسفالت 90هکتاری منطقه496/12/22
زیرسازی و آسفالت منطقه 90 هکتاری کفپوش گذاری و آسفالت وجدول منطقه1(مرحله اول -نوبت دوم)96/12/21
زیرسازی و آسفالت کوی 90 هکتاری منطقه4 (مرحله اول-نوبت اول)96/12/21
تکمیل ساماندهی معابر کوی طالقانی فازیک( مرحله اول-نوبت ادوم)96/12/23
((اصلاحیه)) پروژه تکمیل ساماندهی معابر کوی طالقانی (فاز یک)96/12/22
احداث یک باب زمین چمن مصنوعی در سطح شهر زهیریه(مرحله اول-نوبت دوم)96/12/17
تکمیل ساماندهی معابر کوی عباره و فرعی های اطراف جاده امام جعفرصادق (ع)(فازاول)مرحله اول-نوبت دوم96/12/20
زیرسازی و آسفالت کوی 90 هکتاری (منطقه3)96/12/20
احداث یک باب زمین چمن مصنوعی در سطح شهر طویجات(مرحله اول-نوبت اول) ((اصلاحیه))96/12/17
احداث یک باب زمین چمن مصنوعی در سطح شهر طویجات(مرحله اول-نوبت دوم)96/12/17
احداث یک باب زمین چمن مصنوعی در سطح شهر آلبونایی(مرحله اول-نوبت دوم)96/12/17
احداث یک باب زمین چمن مصنوعی در سطح شهر آلبونایی(مرحله اول-نوبت اول)96/12/10
بهسازی و پیاده روسازی معابر کوی 90هکتاری منطقه2 (مرحله اول-نوبت اول)96/12/19
تکمیل ساختمان آتش نشانی واقع در جاده امام صادق(ع)(مرحله اول-نوبت دوم)96/12/13
زیرسازی و آسفالت منطقه 90 هکتاری کفپوش گذاری آسفالت و جدول (منطقه 1)مرحله اول-نوبت اول96/12/15
تکمیل سامندهی معابر کوی عباره و فرعی اطراف جاده امام جعفرصادق (ع)(فازاول) مرحله اول-نوبت اول96/12/15
احداث یک باب زمین چمن مصنوعی در سطح شهر زهیریه (مرحله اول-نوبت اول)96/12/10
تکمیل و ساماندهی معابر کوی شهید جهان آرا(کوی آرش) مرحله اول-نوبت دوم96/12/13
تکمیل و ساماندهی معابر کوی شهید جهان آرا(کوی آرش) مرحله اول-نوبت اول96/12/7
تکمیل ساماندهی معابر کوی طالقانی (فاز یک)مرحله اول -نوبت اول96/12/15
محوطه سازی گلزار شهدا خرمشهر(مرحله اول- نوبت دوم)96/12/13
احداث یک باب زمین چمن مصنوعی در سطح شهر طویجات(مرحله اول-نوبت اول)96/12/10
تنظیفات وجمع آوری زباله منطقه یک شهرداری (مرحله اول نوبت دوم)96/12/2
احداث یک باب زمین چمن مصنوعی در سطح شهر منطقه پلیس(مرحله اول-نوبت اول)96/12/10
احداث یک باب زمین چمن مصنوعی در سطح شهر سرحانیه(مرحله اول-نوبت اول)96/12/10
محوطه سازی گلزار شهدا خرمشهر(مرحله اول- نوبت اول)96/12/7
تکمیل ساختمان آتش نشانی واقع در جاده امام صادق(ع)(مرحله اول-نوبت اول)96/12/7
تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه یک شهرداری (مرحله اول -نوبت اول96/10/25
اصلاحیه96/10/26
ایجاد و توسعه شهری بافت قدیم (مرحله اول-نوبت دوم)96/10/25
تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه دو شهرداری (مرحله اول -نوبت دوم)96/11/24
تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه دو شهرداری (مرحله اول نوبت اول)96/11/19
تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه2 شهرداری (مرحله اول-نوبت دوم)96/10/18
ایجاد و توسعه معابر شهری بافت قدیم (مرحله اول-نوبت اول)96/10/19
تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه2 شهرداری (مرحله اول-نوبت اول)96/10/13
ایجاد و توسعه معابر شهری خرمشهر (آسفالت کوی طالقانی)مرحله اول -نوبت دوم96/9/25
ایجاد و توسعه معابر شهری خرمشهر (آسفالت کوی طالقانی)مرحله اول -نوبت اول96/9/22
اصلاحیه96/9/1
ایجاد و توسعه معابر شهری ، آسفالت بلوار یادمانها ( نوبت دوم)96/8/29
ایجاد و توسعه معابر شهری ، مناطق : محرزی ، زهیریه ، کوتشیخ ، بایندر ، کوی بهروز ( نوبت دوم)96/5/23
ایجاد و توسعه معابر شهری ، مناطق : محرزی ، زهیریه ، کوتشیخ ، بایندر ، کوی بهروز ( نوبت اول)96/5/17
خرید 10 دستگاه خودرو توسان نیمه فول مدل 2018 (مرحله سوم-نوبت دوم)96/8/11
خرید 10 دستگاه خودرو توسان نیمه فول مدل 2018(مرحله سوم-نوبت اول)96/8/4
خرید 10 دستگاه خودرو توسان نیمه فول (مرحله دوم-نوبت دوم)96/6/22
خرید 10 دستگاه خودرو توسان نیمه فول (مرحله دوم-نوبت اول)96/6/16
ساحل سازی ساحل شمالی رودخانه کارون از پل شهید جهان آرا تا اداره بندر خرمشهر (مرحله اول- نوبت دوم96/7/24
اصلاحیه96/7/20
ساحل سازی ساحل شمالی رودخانه کارون از پل شهید جهان آرا تا اداره بندر خرمشهر (مرحله اول- نوبت اول)96/7/13
ساحل سازی ساحل شمالی رودخانه کارون از بازار ماهی فروشان تا پل شهید جهان آرا (مرحله اول-نوبت دوم)96/7/11
ساحل سازی ساحل شمالی رودخانه کارون از بازار ماهی فروشان تا پل شهید جهان آرا (مرحله اول-نوبت اول)96/7/6
جمع آوری و تنظیفات منطقه دو -مرحله اول (نوبت دوم)96/6/12
ایجاد و توسعه معابر شهری شامل:کوی سرحانیه اول و کوی شهید هاشمی مرحله اول(نوبت دوم)96/5/28
جمع آوری و تنظیفات منطقه دو مرحله اول (نوبت اول)96/6/6
آسفالت بلوار یادمان ها مرحله اول(نوبت دوم)96/5/30
آسفالت بلوار یادمان ها مرحله اول(نوبت اول)96/5/3
اجرای آب خام فضای سبز خرمشهر مرحله اول(نوبت دوم)96/5/10
خرید 10 دستگاه خودرو توسان نیمه فول مرحله اول(نوبت دوم)96/5/28
ایجاد و توسعه معابر شهری شامل:کوی سرحانیه اول و کوی شهید هاشمی مرحله اول(نوبت اول)96/5/22
بهسازی پیاده رو دیوار ساحلی ضلع شمالی حدفاصل از بازار ماهی مرحله اول (نوبت دوم)96/5/24
ایجاد و توسعه معابر شهریشامل:عشایر،عباره،معین،ارمغان و 200 واحدبهزیستی مرحله اول(نوبت دوم)96/5/23
خرید 10 دستگاه خودرو توسان نیمه فول مرحله اول(نوبت اول)96/5/22
آسفالت بلوار یادمانها مرحله اول (نوبت اول)96/5/23
بهسازی پیاده رو دیوار ساحلی ضلع شمالی حدفاصل از بازار ماهی مرحله اول(نوبت اول)96/5/17
ایجاد و توسعه معابر شهری شامل:عشایر،عباره،معین،ارمغان و 200 واحدبهزیستی مرحله اول(نوبت اول)96/5/17
اجرای آب خام فضای سبز خرمشهر مرحله اول(نوبت اول)96/5/3
ایجاد و توسعه معابر شهری مناطق بوستان ،جهان آرا ،بافت قدیم (نوبت اول)96/5/27
جمع آوری و تنظیفات محدوده قدیم منطقه آزاد مرحله اول (نوبت دوم)96/4/22
تکمیل دیوار ساحلی از پل قدیم تا پوزه کعبی ها به طول 920متر مرحله اول(نوبت دوم)96/4/18
اجرای فضای سبز بلوارساحلی امام خمینی(ره) مرحله اول (نوبت دوم)96/4/18
فاز 2 ساحل سازی بلوار امام خمینی (ره)96/4/1
بهسازی پیاده رو دیوار ساحلی ضلع شمالی مرحله اول (نوبت اول)96/4/1
تکمیل دیوار ساحلی از پل قدیم تا پوره کعبی ها به طول 920متر96/4/1
اجرای فضای سبز بلوارساحلی امام خمینی(ره) مرحله اول(نوبت اول)96/4/1
جمع آوری و تنظیفات محدود قدیم منطقه آزاد (مرحله اول، نوبت اول)96/3/30
خرید 15 دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس مرحله سوم(نوبت اول)96/2/18
خرید 15 دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس مرحله سوم(نوبت دوم)96/2/23
خرید 15 دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس مرحله دوم (نوبت دوم)96/1/31
خرید 15 دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس مرحله دوم (نوبت اول)96/1/24
احداث فاز 2 ساحل سازی بلوار ساحلی امام خمینی (ره) نوبت دوم96/1/20
احداث فاز 2 ساحل سازی بلوار ساحلی امام خمینی (ره) (نوبت اول)96/1/17
خرید 15 دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس (نوبت دوم)95/12/23
خرید 15 دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس (نوبت اول)95/12/17
اصلاحیه فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار (مرحله دوم)95/10/29
فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار مرحله دوم(نوبت دوم)95/10/27
جمع آوری و تنظیفات و شستشوی معابر سطح شهر(نوبت دوم)95/10/14
جمع آوری و تنظیفات و شستشوی معابر سطح شهر(نوبت اول)95/10/9
فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار (مرحله دوم)95/10/19
جمع آوری و تنظیفات و شستشوی معابر سطح شهر(نوبت دوم)95/9/14
جمع آوری و تنظیفات و شستشوی معابر سطح شهر(نوبت اول)95/9/3
مرمت نوار حفاری و لکه گیری معابر سطح شهر منطقه 1 شهرداری(نوبت دوم)95/7/12
مرمت بهسازی معابر شهر در منطقه 1 شهرداری( نوبت اول)95/7/6
آگهی ممیزی املاک، اصناف و معابر خرمشهر منطبق بر سیستم جغرافیایی(نوبت دوم)95/7/1
آگهی پروژه خدماتی - اداری تهیه بانک جامع اطلاعات شهری بر مبنای GPS (نوبت اول)95/6/23
اصلاحیه فراخوان عمومی مرحله اول (نوبت اول) 95/5/31
رفت و روب وتنظیفات ناحیه 1 منطقه 2 شهرداری (نوبت اول)95/5/28
رفت و روب و تنظیفات ناحیه 1 منطقه 2 (نوبت دوم)95/6/3
آگهی فراخوان عمومی95/5/18
فراخوان مناقصه عمومی95/4/29
فراخوان مناقصه عمومی95/04/27
فراخوان انتخاب پیمانکار جهت ساخت EPC
تنظیفات ناحیه 1 منطقه 2 شهرداری (مرحله سوم-نوبت اول)95/03/12
بهسازی معابر سطح شهر در منطقه 1 شهرداری (مرحله اول-نوبت اول)95/03/05
فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار95/02/30
اجاره ماشین آلات جهت ناحیه یک خدمات شهری (مرحله اول - نوبت دوم)95/02/25
تنظیفات ناحیه 1 منطقه 2 شهرداری (مرحله دوم-نوبت دوم)95/02/25
بهسازی معابر شهر (مرحله اول - نوبت اول)95/02/21
اجاره ماشین آلات جهت ناحیه یک خدمات شهری (مرحله اول - نوبت اول)95/02/18
تهیه 1000 مخزن زباله95/02/13
تنظیفات ناحیه 1 منطقه 2 شهرداری خرمشهر(مرحله اول-نوبت دوم)95/01/25
تنظیفات ناحیه 1 منطقه 2 شهرداری خرمشهر95/01/23
احداث بلوار بایندر به سمت محرزی95/01/17
آگهی فراخوان عمومی95/01/17
ایمن سازی ،اصلاح و زیبا سازی میادین سطح شهر94/11/21
نگهداری 42 پارک و بوستان در محدوده شمال خرمشهر94/09/30
نگهداری 22 پارک و بوستان در محدوده شمال خرمشهر (مرحله دوم-نوبت اول)94/07/27
تنظیف و جمع آوری زباله در ناحیه 2 شهری به مساحت 600 هکتار(مرحله دوم- نوبت اول)94/07/25
نگهداری 22 پارک و بوستان در محدوده شمال خرمشهر (مرحله اول-نوبت دوم)94/06/28
تنظیف و جمع آوری زباله در ناحیه 2 شهری به مساحت 600 هکتار(مرحله اول - نوبت دوم)94/06/28
بهسازی و پوشش نهر شاخه الحیاک94/06/02
زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر94/05/22
فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران94/04/22
احداث میدان در تقاطع بلوار امیرکبیر و بلوار شهدای گمنام (مرحله اول - نوبت دوم)94/03/31
تکمیل فاز اول ادامه جاده سی متری اروند(مرحله اول-نوبت دوم)94/03/19
اجرای دیوار و نرده دور محوطه گلزار شهداء خرمشهر (مرحله اول - نوبت دوم)94/02/22
فاز جهارم بلوار یادمانها94/02/14
اجرای دیوار و نرده دور محوطه گلزار شهداء خرمشهر94/02/14
طرحی پل سوم خرمشهر93/11/26
عملیات طرحی شامل تعریض و ترمیم پل قدیم(آزادی) خرمشهر93/11/27
تجدید تکمیل دیوار ساحلی ضلع شمالی (مرحله دوم- نوبت دوم)93/10/10
تجدید تکمیل دیوار ساحلی ضلع شمالی (مرحله دوم- نوبت اول)93/10/07
نصب سامانه بلیط الکترونیکی93/09/1693/09/25
اصلاحیه93/09/02
تجدید فراخوان خرید باکسهای زباله پلی اتیلنی (مرحله دوم - نوبت دوم)93/0815
زیرسازی و آسفالت معابر مناطق عباره ، زهیریه ، سرحانیه 1و2 (مرحله اول - نوبت دوم)93/08/15
احداث بلوار بایندر به سمت محرزی (مرحله اول نوبت دوم)93/08/19
بهسازی معابر انهار منطقه محرزی (مرحله اول - نوبت دوم)93/08/18
تکمیل فاز اول جاده سی متری اروند (مرحله اول - نوبت دوم)93/08/19
بهسازی معابر کوتشیخ مرحله 1 نوبت 111/8/93
احداث بلوار بایندر به سمت محرزی93/08/08
تکمیل فاز اول جاده سی متری اروند93/08/08
زیرسازی و آسفالت معابر مناطق عباره ، زهیریه ، سرحانیه 1و293/08/08
بهسازی معابر انهار منطقه محرزی93/08/08
اجاره ماشین آلات به منظور جمع آوری نخاله و زباله های شهری (مرحله اول - نوبت دوم)93/08/07
اجاره ماشین آلات به منظور جمع آوری نخاله و زباله های شهری (مرحله اول - نوبت اول)93/08/01
خرید باکسهای زباله پلی اتیلنی (مرحله دوم - نوبت اول)93/08/05
آگهی تکمیل اوراق مناقصه احداث دیوار ساحلی93/07/28
جمع آوری و حمل زباله و تنظیفات معابر منطقه 2 شهرداری93/04/23
اجرای جوی و جدول خیابان معین 25|(مرحله اول - توبت دوم)93/07/22
تکمیل دیوار ساحلی خرمشهر ضلع شمالی به طول 712 متر (مرحله اول - نوبت دوم)93/07/20
احداث پارک کوت شیخ (مرحله اول - نوبت دوم)93/07/20
جمع آوری و حمل زباله و تنظیفات معابر منطقه 2 شهرداری93/07/15
احداث پارک کوت شیخ93/07/10
تکمیل دیوار ساحلی خرمشهر ضلع شمالی به طول 712 متر73/07/10
اجرای جوی و جدول خیابان معین 2593/07/09
خرید باکسهای زباله پلی اتیلنی (مرحله اول - نوبت اول)93/06/30
لایروبی نهر چاسبی حد فاصل میدان مقاومت تا بلوار سیاحتی امام (ره) (مرحله دوم -نوبت دوم)93/06/09
تهیه و نصب آسانسور شیشه ای 8 نفره جهت ساختمان مرکزی شهرداری (مرحله اول - نوبت دوم)93/06/02
لایروبی نهر چاسبی حد فاصل میدان مقاومت تا بلوار سیاحتی امام (ره) (مرحله دوم -نوبت اول)93/06/02
بهسازی پارک غفار نصیری 2 (مرحله اول - نوبت دوم)93/06/02
بهسازی پارک غفار نصیری 2 (مرحله اول - نوبت اول)93/05/25
تهیه و نصب آسانسور شیشه ای 8 نفره جهت ساختمان مرکزی شهرداری93/05/25
لایروبی نهر جاسبی حد فاصل میدان مقاومت تا بلوار سیاحتی امام (ره)93/05/04
احداث 5 قطعه زمین چمن مصنوعی (مرحله دوم-نوبت دوم)93/04/10
احداث 5 قطعه زمین چمن مصنوعی (مرحله دوم-نوبت اول)93/04/01
خرید دو دستگاه سرور HP (مرحله اول- نوبت دوم)93/03/27
بهساری معابر کوی بوستان و آرش (مرحله اول - نوبت دوم)93/03/20
بهسازی معابر کوی بوستان و آرش (مرحله اول - نوبت دوم)93/03/20
خرید و نصب دو دستگاه سرور HP (مرحله اول- نوبت اول)93/03/20
تهیه و نصب و راه اندازی شبکه ساختمان جدید شهرداری(مرحله دوم - نوبت دوم)93/03/20
استاندارد سازی و خط کشی معابر و تجهیزات ایمنی شهری(مرحله اول - نوبت دوم)93/03/13
تهیه و نصب و راه اندازی شبکه ساختمان جدید شهرداری(مرحله دوم - نوبت اول)93/03/13
احداث 2 دستگاه سرویس بهداشتی93/03/13
بهسازی پارک فدک93/03/13
تهیه و نصب 3 ایستگاه اتوبوس مکانیزه (مرحله اول-نوبت دوم)93/03/07
ترمیم و بازسازی پل ورودی خرمشهر-اهواز(مرحله اول-نوبت دوم)93/03/05
تهیه و نصب 3 ایستگاه اتوبوس مکانیزه (مرحله اول-نوبت اول)93/02/31
احداث دو چشمه سرویس بهداشتی در سطح شهر (مرحله اول-نوبت اول)93/03/01
بهسازی معابر کوی بوستان (مرحله اول-نوبت اول)9302/29
بهسازی پارک فدک (مرحله اول-نوبت اول)93/02/29
فراخوان شناسایی و دعوت از پیمانکار93/02/15
تهیه مجموعه بازی پلی اتیلن و بازی کودکان (مرحله اول -نوبت دوم)93/01/31
پارک مالیات (مرحله اول - نوبت دوم)93/01/28
تهیه و نصب و راه اندازی شبکه ساختمان جدید شهرداری مرحله اول -نوبت دوم)93/01/30
پباده رو سازی پارک شهر (مرحله اول - نوبت دوم)93/01/27
تکمیل دیوار ساحلی ضلع شمالی (مرحله اول - نوبت دوم)93/01/28
تهیه و پخش خاک نباتی در بلوار ایران زمین (مرحله اول - نوبت دوم)93/01/26
استاندارد سازی و خط کشی معابر و خرید تجهیزات ایمنی شهری خرمشهر(مرحله اول - نوبت اول)93/01/26
پروژه بهسازی پیاده رو پارک مقاومت (مرحله اول - نوبت دوم)93/01/27
احداث پارک محله ای شهید موسوی (مرحله اول - نوبت دوم)93/01/27
احداث 5 قطعه زمین چمن مصنوعی (مرحله اول - نوبت دوم)93/01/26
بهسازی پارک غفار نصیری (مرحله اول- نوبت اول)93/01/26
ترمیم و بازسازی پل ورودی خرمشهر -اهواز (مرحله اول- نوبت اول)93/01/25
ساخت و نصب پنج عدد المان به صورت تمام استیل (مرحله اول - نوبت دوم)93/01/24
تهیه و نصب و راه اندازی شبکه ساختمان جدید شهرداری (مرحله اول - نوبت اول)92/12/28
احداث پارک محله ای کوی شهید موسوی(عباره) - مرحله اول - نوبت اول92/12/28
پیاده رو سازی پارک شهر مرحله اول - نوبت اول92/12/28
بهسازی پیاده رو پارک مقاومت مرحله اول - نوبت اول92/12/26
تکمیل دیوار ساحلی ضلع شمالی مرحله اول - نوبت اول92/12/28
بهسازی پارک کوی غفار نصیری مرحله اول - نوبت اول92/12/28
احداث 5 قطعه زمین چمن مصنوعی مرحله اول - نوبت اول92/12/26
احداث پارک 17 هکتاری پارک مالیات نوبت اول -مرحله اول92/12/26
تهیه و پخش خاک نباتی در بلوار ایران زمین92/12/26
رنگ آمیزی طولی جداول شهر خرمشهر (مرحله دوم-نوبت اول)92/12/26
تهیه تجهیزات پارک بازی 92/12/21
ساخت و نصب پنج عدد المان به صورت تمام استیل92/12/22
تکمیل ساختمان ایستگاه آتش نشانی-مرحله دوم نوبت دوم92/12/11
رنگ آمیزی طولی جداول شهر خرمشهر (مرحله اول-نوبت دوم)92/12/11
تکمیل ساختمان ایستگاه آتش نشانی92/12/03
رنگ آمیزی طولی جداول شهر خرمشهر (مرحله اول-نوبت اول)92/12/03
خاکبرداری, خاکریزی و ترمیم آسفالت شهر (مرحله اول - نوبت دوم)92/11/26
تهیه مصالح راهسازی مرحله اول- نوبت دوم92/11/27
تهیه مصالح راهسازی92/11/20
خاکبرداری, خاکریزی و ترمیم آسفالت شهر (مرحله اول - نوبت اول)92/11/16
احداث دیوار ساحلی خرمشهر-مرحله اول(نویت دوم)92/11/14
تکمیل ساختمان ایستگاه آتش نشانی جنب جاده امام جعفر صادق(ع) -مرحله اول (نوبت دوم)92/11/14
احداث دیوار ساحلی خرمشهر92/11/05
تکمیل ساختمان ایستگاه آتش نشانی جنب جاده امام جعفر صادق(ع)92/11/03
تکمیل ساختمان ایستگاه آتش نشانی92/04/09
تهیه و نصب تجهیزات راهنمایی و رانندگی92/03/28
احداث بازارچه امام رضا(ع)92/03/13
تهیه و نصب تجهیزات و علائم راهنمایی و رانندگی و خط کشی92/03/08
تجدید فراخوان احداث بازارچه امام رضا (ع)92/03/06
پیاده رو سازی محور آبادان خرمشهر92/02/29
پیاده رو سازی محور خرمشهر آبادان مرحله اول نوبت دوم92/02/07
پیاده رو سازی محور خرمشهر اهواز مرحله اول نوبت دوم92/02/05
احداث بازارچه امام رضا92/02/01
فراخوان پیاده رو سازی محور آبادان خرمشهر92/01/27
پیاده رو سازی ابتدای محور خرمشهر - اهواز92/01/27
اجرای فاز سوم بلوار یادمان امام 92/01/19
احداث بازارچه امام رضا92/01/20
تهیه و حمل مصالح و پیاده رو سازی92/01/18
تهیه و حمل مصالح مرحله اول نوبت اول91/12/22
زیر سازی و بهسازی معابر91/12/13
بهسازی معابر91/12/15
بهسازی معابر نوبت دوم91/12/07
بهسازی معابر91/11/30
مناقصه بهسازی معابر