مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :فراخوان تجهیزات ایستگاه های آتش نشانی خرمشهر مرحله دوم-نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :قلم امروز
  تاريخ انتشار :97/11/3
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات