مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :فراخوان ارزیابی کیفی ساحل سازی رودخانه کارون ساحل شمالی (مرحله دوم- نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :قلم امروز
  تاريخ انتشار :98/8/2
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات