مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :اصلاحیه- فراخوان عمومی مرحله اول نوبت سوم، بهسازی ساحل رودخانه کارون اروند خرمشهر
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :آنزان
  تاريخ انتشار :97/4/6
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات