مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :زیرسازی و آسفالت منطقه 90 هکتاری کفپوش گذاری آسفالت و جدول (منطقه 1)مرحله اول-نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :نورخوزستان
  تاريخ انتشار :96/12/15
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات