مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :ایجاد و توسعه معابر شهری ، آسفالت بلوار یادمانها ( نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه تجارت
  تاريخ انتشار :96/8/29
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات