مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :ساحل سازی ساحل شمالی رودخانه کارون از پل شهید جهان آرا تا اداره بندر خرمشهر (مرحله اول- نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :آستانه پارس
  تاريخ انتشار :96/7/13
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات