مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :ایجاد و توسعه معابر شهری مناطق بوستان ،جهان آرا ،بافت قدیم (نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزان
  تاريخ انتشار :96/5/27
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات