مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار (مرحله دوم)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :جهان اقتصاد
  تاريخ انتشار :95/10/19
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات