مناقصه ها 
  عنوان مناقصه : تنظیفات ناحیه 1 منطقه 2 شهرداری (مرحله سوم-نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :سایه
  تاريخ انتشار :95/03/12
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات