مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :اجاره ماشین آلات جهت ناحیه یک خدمات شهری (مرحله اول - نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :سرآغاز
  تاريخ انتشار :95/02/25
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات