مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :تنظیفات ناحیه 1 منطقه 2 شهرداری (مرحله دوم-نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :صبح کارون
  تاريخ انتشار :95/02/25
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :3
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات