مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :بهسازی معابر شهر (مرحله اول - نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :هدف و اقتصاد
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :95/02/21
  شماره صفحه روزنامه :10
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات