مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :تنظیف و جمع آوری زباله در ناحیه 2 شهری به مساحت 600 هکتار(مرحله دوم- نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :عصر کارون
  تاريخ انتشار :94/07/25
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :6
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات