مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :تنظیف و جمع آوری زباله در ناحیه 2 شهری به مساحت 600 هکتار(مرحله اول - نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :صبح کارون
  تاريخ انتشار :94/06/28
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :8
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات