مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :عملیات طرحی شامل تعریض و ترمیم پل قدیم(آزادی) خرمشهر
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :توسعه چنوب
  تاريخ انتشار :93/11/27
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :3
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات