مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :زیرسازی و آسفالت معابر مناطق عباره ، زهیریه ، سرحانیه 1و2
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :حمایت
  تاريخ انتشار :93/08/08
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :1
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات