مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :تهیه مجموعه بازی پلی اتیلن و بازی کودکان (مرحله اول -نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :فن آوارن اطلاعات
  تاريخ انتشار :93/01/31
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :1
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات