مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :ترمیم و بازسازی پل ورودی خرمشهر -اهواز (مرحله اول- نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :فرهنگ جنوب
  تاريخ انتشار :93/01/25
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :1
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات