مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :احداث 5 قطعه زمین چمن مصنوعی مرحله اول - نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :شرتو
  تاريخ انتشار :92/12/26
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :1
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات