مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :تهیه و پخش خاک نباتی در بلوار ایران زمین
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :عصر کارون
  تاريخ انتشار :92/12/26
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :1
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات