مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :پیاده رو سازی ابتدای محور خرمشهر - اهواز
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :کارون
  تاريخ انتشار :92/01/27
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :4
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات