مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :اجرای فاز سوم بلوار یادمان امام
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :هدف و اقتصاد
  تاريخ انتشار :92/01/19
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :10
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات