مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :احداث بازارچه امام رضا
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :رسالت
  تاريخ انتشار :92/01/20
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :3
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات