احداث خیابان و ایجاد یک راه دسترسی از بلوار یادمان ها به خیابان هشتم کوی بوستان   نخاله برداری،تسطیح و پاکسازی زمین های خالی واقع در خیابان میلانیان بازدید میدانی نائب رئیس شورای اسلامی شهر خرمشهر از عملیات اجرایی پروژه های عمرانی شهرداری عملیات اجرایی کفپوش گذاری و احداث پیاده رو خیابان خرداد واقع در کوی طالقانی   آبنمای میدان نیروی دریایی توسط شهرداری خرمشهر فعال و راه اندازی شد   یکصد نهال ویتکس در بلوارجنب پارک آزادی توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد   پروژه تعریض زیرسازی و آسفالت جاده نظامی به طول 3 کیلومتر توسط شهرداری خرمشهر
خیابان جدیدالاحداث و ایجاد یک راه مواصلاتی
احداث خیابان و ایجاد یک راه دسترسی از بلوار یادمان ها به خیابان هشتم کوی بوستان
توسط خدمات شهری شهرداری خرمشهر انجام شد
نخاله برداری،تسطیح و پاکسازی زمین های خالی واقع در خیابان میلانیان
بازدید میدانی از پروژه های عمرانی شهرداری خرمشهر
بازدید میدانی نائب رئیس شورای اسلامی شهر خرمشهر از عملیات اجرایی پروژه های عمرانی شهرداری
کفپوش گذاری و احداث پیاده رو
عملیات اجرایی کفپوش گذاری و احداث پیاده رو خیابان خرداد واقع در کوی طالقانی
در ادامه فعال سازی آبنماهای سطح شهر
آبنمای میدان نیروی دریایی توسط شهرداری خرمشهر فعال و راه اندازی شد
افزایش سرانه فضای سبز
یکصد نهال ویتکس در بلوارجنب پارک آزادی توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد
ایجاد یک راه ارتباطی مهم
پروژه تعریض زیرسازی و آسفالت جاده نظامی به طول 3 کیلومتر توسط شهرداری خرمشهر