احداث پارک جدید در بلوار ایران زمین و رویکرد جدید شهرداری خرمشهر در تبدیل زمین های رها شده به پارک شهردار خرمشهر از برگزاری بیش از یکصد برنامه متنوع فرهنگی ، ورزشی و هنری در تابستان خبر داد نصب پیام های شهروندی بر روی بیلبوردهای سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر خرمشهر در عزای شهادت حضرت امام جعفرصادق (ع) توسط شهرداری خرمشهر سیاه پوش شد آغاز عملیات اجرایی احداث پیاده رو بلوار بیت المقدس توسط شهرداری خرمشهر تکریم کارکنان شهرداری خرمشهر به مناسبت روز شهرداریها پیام محمد جواد بچاری ریاست شورای اسلامی شهر خرمشهر به مناسبت ۱۴ تیرماه روز شهرداریها
افزایش سرانه فضای سبز
احداث پارک جدید در بلوار ایران زمین و رویکرد جدید شهرداری خرمشهر در تبدیل زمین های رها شده به پارک
غنی سازی اوقات فراغت تابستان
شهردار خرمشهر از برگزاری بیش از یکصد برنامه متنوع فرهنگی ، ورزشی و هنری در تابستان خبر داد
با هدف جلب مشارکت مردمی
نصب پیام های شهروندی بر روی بیلبوردهای سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر
خرمشهر سیاه پوش شهادت امام جعفر صادق (ع)
خرمشهر در عزای شهادت حضرت امام جعفرصادق (ع) توسط شهرداری خرمشهر سیاه پوش شد
پیاده رو هایی که یکی پس از دیگری در خرمشهر احداث می شوند
آغاز عملیات اجرایی احداث پیاده رو بلوار بیت المقدس توسط شهرداری خرمشهر
به مناسبت ۱۴ تیرماه روز شهرداریها
تکریم کارکنان شهرداری خرمشهر به مناسبت روز شهرداریها
۱۴ تیرماه روز شهرداریها
پیام محمد جواد بچاری ریاست شورای اسلامی شهر خرمشهر به مناسبت ۱۴ تیرماه روز شهرداریها