غرفه شهرداری خرمشهر در نمایشگاه مدیریت شهری و فرصت های سرمایه گذاری شهراریهای کشور پروژه ساحل سازی ضلع شمالی و جنوبی رودخانه کارون با اعتبار ۲۱۰ میلیارد ریال اجرا می شود پروژه نور پردازی پیاده رو بلوار ساحلی بايندر به طول بیش از دو کیلومتر توسط شهرداری خرمشهر بازدید شهردار خرمشهر و اعضا شورای اسلامی شهر از نمایشگاه لوازم نوستالژی نخستین جشنواره و نمایشگاه لوازم نوستالژی توسط شهرداری خرمشهر برگزار شد . پیام مدیر اداره حراست شهرداری خرمشهر در پِى شهادت تعدادی از نیرو های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیام شهردار خرمشهر در پِی شهادت تعدادی از نیروهای غیرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
حضور فعال شهرداری خرمشهر در نمایشگاه
غرفه شهرداری خرمشهر در نمایشگاه مدیریت شهری و فرصت های سرمایه گذاری شهراریهای کشور
شهردار خرمشهر در گفت و گوی ویژه خبری مطرح کرد:
پروژه ساحل سازی ضلع شمالی و جنوبی رودخانه کارون با اعتبار ۲۱۰ میلیارد ریال اجرا می شود
پروژه نور پردازی پیاده رو بلوار ساحلی بایندر
پروژه نور پردازی پیاده رو بلوار ساحلی بايندر به طول بیش از دو کیلومتر توسط شهرداری خرمشهر
بازدید شهردار خرمشهر از نمایشگاه لوازم‌ نوستالژی
بازدید شهردار خرمشهر و اعضا شورای اسلامی شهر از نمایشگاه لوازم نوستالژی
برگزاری نخستین نمایشگاه نوستالژی در خرمشهر
نخستین جشنواره و نمایشگاه لوازم نوستالژی توسط شهرداری خرمشهر برگزار شد .
پیام علیرضا ابراهیمی مدیر اداره حراست شهرداری
پیام مدیر اداره حراست شهرداری خرمشهر در پِى شهادت تعدادی از نیرو های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
پیام داود دارابی شهردار خرمشهر
پیام شهردار خرمشهر در پِی شهادت تعدادی از نیروهای غیرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی