آغاز عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت معابر کوی زهیریه توسط شهرداری خرمشهر ایمن سازی معابر با بهسازی و رفع نواقص تجهیزات ترافیکی توسط شهرداری خرمشهر ملاقات مردمی و دیدار چهره به چهره عبدالامیر کمایی شهردار خرمشهر با شهروندان آبنمای موزیکال پارک موزیکال توسط شهرداری خرمشهر فعال و راه اندازی خواهد شد شهردارى خرمشهر سه اكيپ را جهت هرس و فرم دهى درختان سطح شهر فعال كرد على بنى سعيد بعنوان سرپرست معاونت توسعه و مديريت منابع شهردارى خرمشهر منصوب شد پیام مشترک رئیس شورای شهر خرمشهر و شهردار خرمشهر به مناسبت هفته بسیج
بهبود وضعیت معابر
آغاز عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت معابر کوی زهیریه توسط شهرداری خرمشهر
بهسازی تجهیزات ترافیکی سطح شهر
ایمن سازی معابر با بهسازی و رفع نواقص تجهیزات ترافیکی توسط شهرداری خرمشهر
ملاقات عمومی شهردار خرمشهر
ملاقات مردمی و دیدار چهره به چهره عبدالامیر کمایی شهردار خرمشهر با شهروندان
فعال سازی آبنمای موزیکال
آبنمای موزیکال پارک موزیکال توسط شهرداری خرمشهر فعال و راه اندازی خواهد شد
بهسازى فضاهاى سبز
شهردارى خرمشهر سه اكيپ را جهت هرس و فرم دهى درختان سطح شهر فعال كرد
طى حكمى از سوى شهردار خرمشهر صورت گرفت
على بنى سعيد بعنوان سرپرست معاونت توسعه و مديريت منابع شهردارى خرمشهر منصوب شد
گرامیداشت هفته بسیج
پیام مشترک رئیس شورای شهر خرمشهر و شهردار خرمشهر به مناسبت هفته بسیج