برگزاری مسابقه چند جانبه قویتران مردان توسط شهرداری خرمشهر نشست مشترک شهردار خرمشهر با ریاست اداره آب و فاضلاب با هدف اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از آب گرفتگی معابر قائم مقام رئیس کل دادگستری استان خوزستان ، شهردار خرمشهر را از شهرداران موفق برشمرد جلسه مشترک شهردار خرمشهر با آپارتمان سازان و انبوه سازه ها حضور شهردار خرمشهر در آئین تودیع و معارفه دادستان خرمشهر مهلت یک هفته ای برای ساکنین ساختمان پرخطر 6 طبقه در خرمشهر ماده 110 قانون شهرداریها جهت دیوارکشی و زیباسازی زمین های خالی سطح شهر خرمشهر اعمال شد
نشاط اجتماعی
برگزاری مسابقه چند جانبه قویتران مردان توسط شهرداری خرمشهر
در پِی بارش های باران
نشست مشترک شهردار خرمشهر با ریاست اداره آب و فاضلاب با هدف اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از آب گرفتگی معابر
شهردار خرمشهر از شهرداران موفق
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان خوزستان ، شهردار خرمشهر را از شهرداران موفق برشمرد
در راستای رونق بخشی در حوزه ساخت و ساز
جلسه مشترک شهردار خرمشهر با آپارتمان سازان و انبوه سازه ها
آئین تکریم و معارفه دادستان خرمشهر
حضور شهردار خرمشهر در آئین تودیع و معارفه دادستان خرمشهر
داود دارابی شهردار خرمشهر:
مهلت یک هفته ای برای ساکنین ساختمان پرخطر 6 طبقه در خرمشهر
داود دارابی شهردار خرمشهر
ماده 110 قانون شهرداریها جهت دیوارکشی و زیباسازی زمین های خالی سطح شهر خرمشهر اعمال شد