سه اكيپ براى نخاله بردارى ، پاكسازى و تسطيح زمين هاى خالى سطح شهر خرمشهر فعال شد کفپوش گذاری و احداث پیاده رو خیابان صداقت توسط شهرداری خرمشهر منصور علوانى سرپرست شهردارى خرمشهر با معاونين و مسئولين حوزه خدمات شهرى تشكيل جلسه داد   آغاز عملیات لایروبی کانال های دفع آبهای سطحی توسط شهرداری خرمشهر سومين هفته از نظافت و پاكسازى محله به محله در كوى سرحانيه توسط شهردارى خرمشهر برگزار شد گزارشی از آخرین وضعیت پروژه تعریض ، زیرسازی و آسفالت جاده نظامی به طول تقریبی سه کیلومتر   برگزاری مسابقه پیام های شهروندی با استفاده از نقاشی گرافیکی توسط شهرداری خرمشهر
منصور علوانى سرپرست شهردارى خرمشهر خبر داد
سه اكيپ براى نخاله بردارى ، پاكسازى و تسطيح زمين هاى خالى سطح شهر خرمشهر فعال شد
سهولت در تردد عابرین پیاده
کفپوش گذاری و احداث پیاده رو خیابان صداقت توسط شهرداری خرمشهر
با رويكرد بهبود تنظيفات و خدمات شهرى
منصور علوانى سرپرست شهردارى خرمشهر با معاونين و مسئولين حوزه خدمات شهرى تشكيل جلسه داد
به منظور پیشگیری از آبگرفتگی معابر ناشی از بارندگی
آغاز عملیات لایروبی کانال های دفع آبهای سطحی توسط شهرداری خرمشهر
با هدف بهبود وضعيت خدمات شهرى
سومين هفته از نظافت و پاكسازى محله به محله در كوى سرحانيه توسط شهردارى خرمشهر برگزار شد
توسط شهرداری خرمشهر در حال اجرا می باشد
گزارشی از آخرین وضعیت پروژه تعریض ، زیرسازی و آسفالت جاده نظامی به طول تقریبی سه کیلومتر
با هدف مشارکت شهروندان در پاکیزگی شهر
برگزاری مسابقه پیام های شهروندی با استفاده از نقاشی گرافیکی توسط شهرداری خرمشهر