آئین معارفه داود دارابی شهردار خرمشهر در جلسه شورای اداری حکم داود دارابی شهردار خرمشهر تائید و ابلاغ شد کاشت گل رُز در پارک های سطح شهر جدول گذاری و کفپوش گذاری پیاده رو خیابان داوودی جلسه شورای نامگذاری پارک ها با محوریت نامگذاری برخی از پارک ها به نام شهدای معزز احداث باغچه های سنگی در فضاهای سبز سطح شهر رنگ آمیزی و نقاشی دیوارهای مدارس توسط شهرداری خرمشهر
با حضور معاون استاندار و مدیران ادارات
آئین معارفه داود دارابی شهردار خرمشهر در جلسه شورای اداری
داود دارابی رسماً شهردار خرمشهر شد
حکم داود دارابی شهردار خرمشهر تائید و ابلاغ شد
نهضت کاشت گل در پارک ها و فضاهای سبز
کاشت گل رُز در پارک های سطح شهر
بهسازی پیاده روها
جدول گذاری و کفپوش گذاری پیاده رو خیابان داوودی
اهمیت حفظ و انتقال ارزش های دفاع مقدس
جلسه شورای نامگذاری پارک ها با محوریت نامگذاری برخی از پارک ها به نام شهدای معزز
ایده پردازی در فضای سبز
احداث باغچه های سنگی در فضاهای سبز سطح شهر
زیباسازی منظر شهری
رنگ آمیزی و نقاشی دیوارهای مدارس توسط شهرداری خرمشهر

با حضور معاون استاندار و مدیران ادارات
1396/10/27
داود دارابی رسماً شهردار خرمشهر شد
1396/10/26
نهضت کاشت گل در پارک ها و فضاهای سبز
1396/10/26
ایده پردازی در فضای سبز
1396/10/23