عملیات موفقیت آمیز نجات جان ۵ شهروند در حادثه آتش سوزی توسط آتش نشانان خرمشهر بازدید شهردار خرمشهر از واحدهای شهرداری منطقه یک اتمام عملیات اجرایی کفپوش گذاری پیاده رو پارک غفار نصیری نصب اِلمان گوزن در ورودی شهر لکه گیری معابر سطح شهر توسط اکیپ آسفالت شهرداری خرمشهر استقلال مالی شهرداریهای مناطق و سازمان های تابعه شهرداری خرمشهر از فروردین ماه سال جاری نشست مشترک شهردار خرمشهر با ریاست تامین اجتماعی با محوریت تعیین تکلیف بدهی های معوقه
شرح حادثه آتش سوزی
عملیات موفقیت آمیز نجات جان ۵ شهروند در حادثه آتش سوزی توسط آتش نشانان خرمشهر
ضرورت تسریع در رسیدگی به تقاضاهای ارباب رجوع
بازدید شهردار خرمشهر از واحدهای شهرداری منطقه یک
بهسازی پارک غفار نصیری
اتمام عملیات اجرایی کفپوش گذاری پیاده رو پارک غفار نصیری
زیبا سازی منظر شهری
نصب اِلمان گوزن در ورودی شهر
حذف ناهمواریها در معابر
لکه گیری معابر سطح شهر توسط اکیپ آسفالت شهرداری خرمشهر
عزیز ساعدی شهردار خرمشهر
استقلال مالی شهرداریهای مناطق و سازمان های تابعه شهرداری خرمشهر از فروردین ماه سال جاری
راهکارهای تسویه حساب بدهی شهرداری به تامین اجتماعی
نشست مشترک شهردار خرمشهر با ریاست تامین اجتماعی با محوریت تعیین تکلیف بدهی های معوقه

درباره شهرداری

عزیز ساعدی - شهردار خرمشهر

محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظرمحتوای مورد نظر 1