بازدید حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا عادل پور امام جمعه محترم شهرستان خرمشهر به همراه مهندس داوود دارابی شهردار خرمشهر و آقای ربیعی فر و آقای بچاری اعضای محترم شورای اسلامی شهر خرمشهر از پروژه پیاده رو سازی ساحلی حد فاصل جگرکی ها تا نهالستان شهرداری خرمشهر بازدید حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا عادل پور امام جمعه محترم شهرستان خرمشهر به همراه مهندس داوود دارابی شهردار خرمشهر و آقای ربیعی فر و آقای بچاری اعضای محترم شورای اسلامی شهر خرمشهر از پروژه پیاده رو سازی ساحلی حد فاصل گمرک تا پل جدید زیرسازی و لکه گیری آسفالت توسط سازمان عمران شهری شهرداری خرمشهر برنامه ریزی و بازدید شهردار محترم جناب آقای مهندس دارابی، رئیس محترم شورای شهر شورای شهر جناب آقای مهندس مطور جزیره و رئیس محترم اداره میراث فرهنگی خرمشهر جناب آقای مهندس پاک گهر از کارگاه و محل تولید صنایع‌دستی در شهر و روستاهای خرمشهر، بمنظور برنامه ریزی جهت راه اندازی بازارچه صنایع‌دستی، توسعه اشتغال در این حوزه و رسیدن به یکی از بندهای دستورالعمل شهر خلاق. در راستای حمایت از فرهنگ وهنر حماسه حضور به روایت تصویر آیین افتاحیه پارک خطی خرمشهر پروژه ای مشترک توسط شهرداری خرمشهر و منطقه آزاد اروند
پروژه پیاده رو سازی ساحلی حدفاصل جگرکی ها تا نهالستان شهرداری خرمشهر
بازدید حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا عادل پور امام جمعه محترم شهرستان خرمشهر به همراه مهندس داوود دارابی شهردار خرمشهر و آقای ربیعی فر و آقای بچاری اعضای محترم شورای اسلامی شهر خرمشهر از پروژه پیاده رو سازی ساحلی حد فاصل جگرکی ها تا نهالستان شهرداری خرمشهر
پروژه پیاده رو سازی ساحلی حدفاصل گمرک تا پل جدید
بازدید حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا عادل پور امام جمعه محترم شهرستان خرمشهر به همراه مهندس داوود دارابی شهردار خرمشهر و آقای ربیعی فر و آقای بچاری اعضای محترم شورای اسلامی شهر خرمشهر از پروژه پیاده رو سازی ساحلی حد فاصل گمرک تا پل جدید
زیر سازی و لکه گیری آسفالت
زیرسازی و لکه گیری آسفالت توسط سازمان عمران شهری شهرداری خرمشهر
با هماهنگی شهرداری، شورای شهر و میراث فرهنگی خرمشهر جهشی در توسعه صنایع‌دستی دستی این شهرستان در پیش است
برنامه ریزی و بازدید شهردار محترم جناب آقای مهندس دارابی، رئیس محترم شورای شهر شورای شهر جناب آقای مهندس مطور جزیره و رئیس محترم اداره میراث فرهنگی خرمشهر جناب آقای مهندس پاک گهر از کارگاه و محل تولید صنایع‌دستی در شهر و روستاهای خرمشهر، بمنظور برنامه ریزی جهت راه اندازی بازارچه صنایع‌دستی، توسعه اشتغال در این حوزه و رسیدن به یکی از بندهای دستورالعمل شهر خلاق.
مهندس داوود دارابی شهردار خرمشهر درپلاتوی استادغریفی به تماشای شِلِب نشست
در راستای حمایت از فرهنگ وهنر
حماسه حضور 22 بهمن
حماسه حضور به روایت تصویر
آیین افتتاحیه پارک خطی خرمشهر
آیین افتاحیه پارک خطی خرمشهر پروژه ای مشترک توسط شهرداری خرمشهر و منطقه آزاد اروند

مهندس داوود دارابی شهردار خرمشهر درپلاتوی استادغریفی به تماشای شِلِب نشست
1398/11/23
حماسه حضور 22 بهمن
1398/11/22