نيروهاى خدماتى  شهردارى خرمشهر جهت دفع آبهاى سطحى ناشى از بارندگى بسيج شدند شهردار خرمشهر از آمادگى ٢٠  گروه خدماتى در راستاى مقابله با آبگرفتگى هاى معابر خبر داد پیام مشترک رئیس شورای شهر و شهردار خرمشهر در پی شهادت دکتر محسن فخری زاده   فرهاد دربندی بعنوان سرپرست اداره فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری خرمشهر منصوب شد منصور علوانی به عنوان شهردار خرمشهر معرفی و به صورت رسمی معارفه شد نخل ثمرده و نهال ویتکس در بلوار زنجان واقع درکوی بهروز توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد منصور علوانی سرپرست شهرداری خرمشهر به همراه اعضا شورای شهر با فرمانده سپاه دیدار کرد
دفع آبهاى سطحى توسط شهردارى خرمشهر
نيروهاى خدماتى شهردارى خرمشهر جهت دفع آبهاى سطحى ناشى از بارندگى بسيج شدند
در پیِ بارش هاي باران
شهردار خرمشهر از آمادگى ٢٠ گروه خدماتى در راستاى مقابله با آبگرفتگى هاى معابر خبر داد
در پِی شهادت شهید سرافراز دکتر فخری زاده
پیام مشترک رئیس شورای شهر و شهردار خرمشهر در پی شهادت دکتر محسن فخری زاده
طی حکمی از سوی شهردار خرمشهر صورت گرفت
فرهاد دربندی بعنوان سرپرست اداره فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری خرمشهر منصوب شد
منصور علوانی شهردار خرمشهر شد
منصور علوانی به عنوان شهردار خرمشهر معرفی و به صورت رسمی معارفه شد
افزایش سرانه فضای سبز
نخل ثمرده و نهال ویتکس در بلوار زنجان واقع درکوی بهروز توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد
به مناسبت هفته بسیج صورت گرفت
منصور علوانی سرپرست شهرداری خرمشهر به همراه اعضا شورای شهر با فرمانده سپاه دیدار کرد