پیام مشترک رئیس شورای شهر و شهردار خرمشهر به مناسبت ولادت حضرت فاطمه شهردار خرمشهر به همراه اعضا شورا با فرمانده نیروی انتظامی دیدار کرد خرمشهر به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا پروژه ساحل سازی رودخانه کارون توسط شهرداری خرمشهر آماده کفپوش گذاری شد شهردار خرمشهر با رئیس بانک ملی مرکزی دیدار و گفت و گو کرد عملیات دفع آب های سطحی ناشی از بارندگی توسط شهرداری خرمشهر آئین تودیع و معارفه معاونین خدمات شهری و توسعه شهرداری خرمشهر برگزار شد
ولادت حضرت فاطمه زهرا "س" و روز مادر
پیام مشترک رئیس شورای شهر و شهردار خرمشهر به مناسبت ولادت حضرت فاطمه "س" و روز مادر
جهت عرض تبریک انتصاب
شهردار خرمشهر به همراه اعضا شورا با فرمانده نیروی انتظامی دیدار کرد
ولادت حضرت فاطمه زهرا و روز مادر
خرمشهر به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا "س" و روز مادر فضاسازی شد
با تکمیل جدول گذاری پیاده رو ساحلی
پروژه ساحل سازی رودخانه کارون توسط شهرداری خرمشهر آماده کفپوش گذاری شد
با هدف تسریع در پرداخت مطالبات
شهردار خرمشهر با رئیس بانک ملی مرکزی دیدار و گفت و گو کرد
ایمن سازی معابر پس از باران
عملیات دفع آب های سطحی ناشی از بارندگی توسط شهرداری خرمشهر
انتصابات جدید در شهرداری خرمشهر
آئین تودیع و معارفه معاونین خدمات شهری و توسعه شهرداری خرمشهر برگزار شد