نشست مشترک شهردار خرمشهر با شهرداران مناطق و مدیران حوزه مالی عملیات اجرایی احداث میدان دژ اتمام عملیات اجرایی آسفالت خیابان اصلی زهیریه برافراشتن پرچم های مشکی در سوگ ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی پیام تسلیت عزیز ساعدی شهردار خرمشهر بهسازی المان عروج جلسه شهردار خرمشهر با هنرمندان هنرهای تجسمی
استقلال مالی شهرداری های مناطق
نشست مشترک شهردار خرمشهر با شهرداران مناطق و مدیران حوزه مالی
ایجاد یک راه مواصلاتی به مرکز شهر
عملیات اجرایی احداث میدان دژ
اتمام عملیات اجرایی آسفالت خیابان اصلی زهیریه
اتمام عملیات اجرایی آسفالت خیابان اصلی زهیریه
خرمشهر سیاه پوش عزای یار امام و رهبری
برافراشتن پرچم های مشکی در سوگ ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی
در پی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی
پیام تسلیت عزیز ساعدی شهردار خرمشهر
زیبا سازی منظر شهری
بهسازی المان عروج
از ظرفیت هنرمندان در مبحث زیباسازی استفاده خواهم کرد
جلسه شهردار خرمشهر با هنرمندان هنرهای تجسمی

درباره شهرداری

عزیز ساعدی - شهردار خرمشهر

محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظرمحتوای مورد نظر 1


ایجاد یک راه مواصلاتی به مرکز شهر
1395/10/26
اتمام عملیات اجرایی آسفالت خیابان اصلی زهیریه
1395/10/25
خرمشهر سیاه پوش عزای یار امام و رهبری
1395/10/22
در پی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی
1395/10/19
زیبا سازی منظر شهری
1395/10/19