تلاش بی وقفه پرسنل شهرداری جهت دفع آبهای سطحی در خیابان های فرعی فعالیت همزمان ۶ اکیپ فعال دفع آب های سطحی نصب ایستگاه از من بپرس در ورودی های شهر برای اولین بار نصب سفره هفت سین در رودخانه کارون استراحتگاه نوروزی شهرداری خرمشهر آماده برای اسکان مسافران نوروزی پیام تبریک شهردار خرمشهر به مناسبت فرارسیدن سال نو داستانی کوتاه از دیدار شهردار خرمشهر با سالمندان
آبهای سطحی در معابر اصلی دفع شد
تلاش بی وقفه پرسنل شهرداری جهت دفع آبهای سطحی در خیابان های فرعی
آماده باش کامل نیروهای شهرداری خرمشهر
فعالیت همزمان ۶ اکیپ فعال دفع آب های سطحی
راهنمای مسافران نوروزی
نصب ایستگاه از من بپرس در ورودی های شهر
تجربه ای جدید از شهرداری خرمشهر
برای اولین بار نصب سفره هفت سین در رودخانه کارون
اسکان مسافران نوروزی
استراحتگاه نوروزی شهرداری خرمشهر آماده برای اسکان مسافران نوروزی
يامُقَلّب القُلوب وَ الاَبصار
پیام تبریک شهردار خرمشهر به مناسبت فرارسیدن سال نو
تنهایی قصه غم انگیز سالمندان
داستانی کوتاه از دیدار شهردار خرمشهر با سالمندان

درباره شهرداری

عزیز ساعدی - شهردار خرمشهر

محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظرمحتوای مورد نظر 1