پیام تبریک شهردار خرمشهر به مناسبت روز آتش نشانی دیدار شهردار خرمشهر با فرماندهی نیروی دریایی، نیروی انتظامی  و هنگ مرزی حضور شهرداری خرمشهر در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری و گردشگری شهرداریها برگزاری مسابقه نقاشی و خوشنویسی گلزار شهداء خرمشهر غبار روبی و عطر افشانی شد اتمام عملیات اجرایی خاکریزی بلوار یادمان ها با تخلیه بیش از 50 سرویس خاک نباتی تشکیل اکیپ توسعه فضای سبز شهر خرمشهر
شهرداری خرمشهر
پیام تبریک شهردار خرمشهر به مناسبت روز آتش نشانی
شهرداری خرمشهر
دیدار شهردار خرمشهر با فرماندهی نیروی دریایی، نیروی انتظامی و هنگ مرزی
شهرداری خرمشهر
حضور شهرداری خرمشهر در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری و گردشگری شهرداریها
شهرداری خرمشهر
برگزاری مسابقه نقاشی و خوشنویسی
شهرداری خرمشهر
گلزار شهداء خرمشهر غبار روبی و عطر افشانی شد
شهرداری خرمشهر
اتمام عملیات اجرایی خاکریزی بلوار یادمان ها با تخلیه بیش از 50 سرویس خاک نباتی
شهرداری خرمشهر
تشکیل اکیپ توسعه فضای سبز شهر خرمشهر

درباره شهرداری

محمد علی دوایی فر

محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظرمحتوای مورد نظر 1