آغاز عملیات اجرایی پروژه های کلان جدید شهرداری خرمشهر با آسفالت خیابان ساحلی فعال سازی آبنمای پارک بیان توسط شهرداری خرمشهر یکصد نهال ویتکس در پارک جدیدالاحداث ساحلی توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد عملیات اجرایی کفپوش گذاری و احداث پیاده رو پارک النصر پیشرفت فیزیکی پروژه ساحل سازی ضلع جنوبی رودخانه کارون از سمت محرزی توسط شهرداری خرمشهر حوزه های برگزاری آزمون کارشناسی ارشد توسط شهرداری خرمشهر ضدعفونی شدند خیابان دلگشا جنوبی واقع در خیابان فردوسی توسط شهرداری خرمشهر آسفالت شد
پروژه های کلان جدید شهرداری خرمشهر
آغاز عملیات اجرایی پروژه های کلان جدید شهرداری خرمشهر با آسفالت خیابان ساحلی
آبنمای پارک بیان راه اندازی شد
فعال سازی آبنمای پارک بیان توسط شهرداری خرمشهر
پروژه احداث پارک ساحلی
یکصد نهال ویتکس در پارک جدیدالاحداث ساحلی توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد
بهسازی پارک محله ای النصر
عملیات اجرایی کفپوش گذاری و احداث پیاده رو پارک النصر
تشریح روند اجرایی عملیات پروژه ساحل سازی
پیشرفت فیزیکی پروژه ساحل سازی ضلع جنوبی رودخانه کارون از سمت محرزی توسط شهرداری خرمشهر
به جهت حفظ سلامت داوطلبین کنکور
حوزه های برگزاری آزمون کارشناسی ارشد توسط شهرداری خرمشهر ضدعفونی شدند
آسفالت خیابان دلگشا
خیابان دلگشا جنوبی واقع در خیابان فردوسی توسط شهرداری خرمشهر آسفالت شد