صفحه اصلی > سامانه شفافیت شهرداری خرمشهر > درباره سامانه شفافیت شهرداری خرمشهر 

درباره سامانه شفافیت شهرداری خرمشهر


سامانه شفافیت شهرداری خرمشهر ۲۲ آذر ماه سال ۱۴۰۰ فعال و راه اندازی شد تا مردم با مراجعه به این سامانه تمامی قراردادهای شهرداری را اعم از مناقصه و مزایده با جزئیات کامل و بدون محدودیت مشاهده کنند . شهرداری یک ارگان مردمی است و همه شهروندان حق دارند از وقایع مدیریت شهری با خبر باشند . این سامانه مسیر دسترسی شهروندان به قراردادها و پروژه های شهرداری را آسان سازی خواهد کرد . سامانه شفافیت یکی از کارآمدترین روش ها برای مبارزه با فساد ، شفاف سازی عملکرد ، ابهام زدایی ، احیا و ارتقا سطح اعتماد مردم نسبت به شهرداری خواهد بود و در این میان موضوع محرمانه ای باقی نمی ماند که ان شاالله سند افتخاری برای شهرداری و شورای اسلامی شهر خرمشهر در دوره ششم باشد .