صفحه اصلی > درباره شهر > مناطق بافت فرسوده 

مناطق بافت فرسوده


1- منطقه زهیریه 1 پشت ایستگاه برق

2-منطقه زهیریه 2

3- محرزی تا نهر دوم

4 - کوتشیخ (خیابان برجسته تا خیابان داد و خیابان کارون تا نهر میزاویه)

5- خیابان غفار نصیری

6- کوچه  شیرین پشت دیوار اداره بندر

7- خیابان گوهرشاد پشت بانک کشاورزی

8 - خیابان هریسچی تا حافظ نو

9- خیابان نقدی تا بابا طاهر

10- کوی فرشید خیابان آیت اله خانی تا خیابان سینا

11- پارک حجاب تا فلکه دروازه