کاشت گسترده گل های فصلی
آغاز کاشت ده ها هزار گل فصلی در معابر و میادین سطح شهر خرمشهر
تجهیز ناوگان خدماتی شهرداری خرمشهر
خریداری یک دستگاه کمپرسی جهت اجرای عملیات نخاله برداری توسط شهرداری خرمشهر
دیدار چهره به چهره با شهروندان
ملاقات مردمی دامون عبداللهی زاده سرپرست شهرداری خرمشهر برگزار شد
نورپردازی پیاده رو پارک ساحلی بایندر
آغاز نورپردازی پیاده رو پارک ساحلی به طول 2 کیلومتر توسط شهرداری خرمشهر
نهضت نور در خرمشهر
شهرداری خرمشهر با نورپردازی بلوار عشایر و بلوار نقدی ، اجرای نهضت نور را آغاز کرد
حجاب و عفاف
نصب بنرهای ترویج حجاب و عفاف در بیلبوردهای سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر
افزایش رضایتمندی شهروندان
۲۷ هزار مترمربع حجم عملیات آسفالت در دو محله ی خرمشهر