صفحه اصلی > درباره شهرداری > چارت سازمانی 

چارت سازمانی


حمید کارآموزیان
سرپرست شهرداری خرمشهر

 

حمید سلیمانی
سرپرست شهرداری منطقه دو

 

سیدجعفر چنعانی زاده
سرپرست شهرداری منطقه یک

 

ابراهیم مقدسی نژاد
مسئول حراست

 

امید کوتیان نژاد
معاونت توسعه مدیریت و منابع

حسین محمدی
مسئول امور مالی

 

مهدی مطور
معاونت خدمات شهری

علی مطوری
سرپرست واحد زیباسازی

 

ایوب مطور
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز

 

مجید رحیم پور
مسوول واحد اجرائیات

 

سید عباس آزادگان
مسئول واحد برق و روشنائی

 

حوزه شهردار

فواد نقیبی
مسئول دفتر شهردار

 

جواد نجفی نیا
سرپرست سازمان آتش نشانی

 

سعید خوری زاده
معاون سازمان عمران شهری

 

نیما رحیم پور
سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل

سرپرست اداره فرهنگی ، اجتماعی

 

غلامرضا ترک

معاونت امور زیربنایی ، حمل و نقل و شهرسازی

 

علیرضا عباسی رامهرمزی
مسئول دبیرخانه

 

هادی مبتدی مسئول امور قراردادها

 

محمد حسین باشعیان مسئول واحد طرح و نظارت