صفحه اصلی > درباره شهرداری > بخشنامه های داخلی 

بخشنامه های داخلی 
  عنوان :حد نصاب سال٩١
  کلمات کليدي :
  تاريخ ابلاغ :٢١/٨/٩١
  تاريخ اجر :٠١/٠١/٩١
  نهاد صادر کننده :وزارت دارائی
  نهاد اجرا کننده :
  فرد ابلاغ کننده :
  فرد ابلاغ شونده :

<< بازگشت به ليست قوانين