صفحه اصلی > درباره شهرداری > بخشنامه های داخلی 

بخشنامه های داخلی 
  عنوان :٢٠٪ حق مسکن
  کلمات کليدي :
  تاريخ ابلاغ :١٧/٠٩/٨٦
  تاريخ اجر :٨٦
  نهاد صادر کننده :استانداری
  نهاد اجرا کننده :
  فرد ابلاغ کننده :
  فرد ابلاغ شونده :

<< بازگشت به ليست قوانين