مزايده ها 
  عنوان مزایده :شهرداری در نظر دارد خدمات آرامستان (غسالخانه) واقع در جاده شلمچه را بصورت اجاره واگذار نماید مرحله اول-نوبت دوم
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :ایام خوزستان
  تاريخ انتشار :1401/05/20
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات