مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان جایگاه سوخت cng علی ابن ابیطالب واقع در بلوار خرمشهر آبادان متعلق به خود را اجاره واگذار می نماید مرحله دوم-نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :نوآوران
  تاريخ انتشار :1401/01/29
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات