مزايده ها 
  عنوان مزایده :آگهی فراخوان دو با ب سوله به شماره 3و4واقع در جاده خرمشهر-اهواز سرقفلی واگذار نمایید مرحله اول-نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :مهد تمدن
  تاريخ انتشار :1401/01/24
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات