مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان یک باب مغازه شماره 7 واقع در بازار امام رضا (ع) متعلق به خود را بصورت سرقفلی واگذار مینماید مرحله اول-نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :هدف و اقتصاد
  تاريخ انتشار :1400/12/04
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات