مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان خدمات آرامستان(غسالخانه) به صورت اجاره مرحله دوم _ نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :ایام خوزستان
  تاريخ انتشار :12/07/1400
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات