مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان قطعه زمین به پلاک ۳۲۵ ناحیه۱۲و ۱۳بخش۳به مساحت۱۰۳۷/۲۵ مترمربع واقع در بلوار ایران زمین مرحله اول-نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزگار ما
  تاريخ انتشار :1400/05/12
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات