مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان ملک متعلق به خود تحت پلاک ثبتی 36/2 ناحیه 12و13 بخش3 را بصورت فروش مرحله اول-نوبت دوم
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :هدف و اقتصاد
  تاريخ انتشار :1400/02/28
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات