مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان قطعه زمین به پلاک ثبتی 329باقیمانده ناحیه15بخش3واقع در محرزی مرحله اول-نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :هدف و اقتصاد
  تاريخ انتشار :99/10/27
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات