مزايده ها 
  عنوان مزایده :آگهی فراخوان 130 حلقه لاستیک اتوبوس سایز315 متعلق به خود مرحله دوم-نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :نوآوران
  تاريخ انتشار :99/10/15
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات