مزايده ها 
  عنوان مزایده :آگهی فراخوان پلاک ثبتی 44/16 ناحیه 17 بخش 2 به مساحت 265/17 متر واقع در بلوار ساحلی امام خمینی (ره) ، پلاک ثبتی 116 ناحیه11 بخش3واقع در کوتشیخ مرحله اول-نوبت دوم
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :آنزان
  تاريخ انتشار :99/10/8
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات