مزايده ها 
  عنوان مزایده :آگهی فراخوان ۱۳۰ حلقه لاستیک اتوبوس سایز ۳۱۵ _ مرحله اول_ نوبت دوم
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :ایام خوزستان
  تاريخ انتشار :99/9/25
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات