مزايده ها 
  عنوان مزایده :آگهی فراخوان مغازه شماره 9 واقع در بازار امام رضا(ع) مرحله اول-نوبت دوم
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :فره
  تاريخ انتشار :99/5/12
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات