مزايده ها 
  عنوان مزایده : یک باب مغازه به شماره 2 در مجتمع تجاری مسکونی ضیا ( مرحله سوم ، نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :هدف و اقتصاد
  تاريخ انتشار :17/7/98
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات