مزايده ها



 
  عنوان مزایده :مدیریت پارکبان (مرحله چهارم- نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :فناوران اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/10/24
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات