مزايده ها 
  عنوان مزایده :[جایگاه سوخت cng بلوار شهدای گمنام (کمربندی سابق) و بلوار علی ابن ابیطالب (مرحله چهارم-نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :فن آوران اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/7/3
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات